top of page

Sponsorinformatie

Deze pagina geeft informatie voor mogelijk geïnteresseerde bedrijven/instanties/particulieren om de Stichting te ondersteunen op welke manier dan ook

De Stichting heeft geen winstoogmerk met het beheer en is door de Belastingdienst aangewezen als een (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De inkomsten van de Stichting bestaan uit:

 • Een beheerbedrag van de Gemeente Maasgouw

 • Bijdragen van bedrijfsleven, subsidiefondsen en particulieren

 • Overige sponsoracties
   

Sponsorgelden zijn belangrijk voor de Stichting om te kunnen functioneren. De verkregen sponsorgelden worden gebruikt voor het financieren van speciale projecten, zoals:

 • Infrastructurele verbeteringen, welke de dieren of bezoekers van het dierparkje ten goede komen, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van drinkautomaten, een vijver voor de watervogels, etc

 • Verspreiden van materialen en info voor educatieve doeleinden, bijvoorbeeld op scholen
   

De volgende bedrijven/instanties/particulieren hebben recent de Stichting geholpen met een financiële bijdrage, een materiële bijdrage of een dienstverlening:

 • Leerlingen BS ‘t Breerke - Sponsorloop

 • Essent - Brachterbeek/’s Hertogenbosch

 • Trendy Funwear - Maasbracht

 • Puts Electro - Echt

 • Fa. De Heus - Maasbracht

 • Rijwielhuis Peter Fincken - Maasbracht

 • Bakker Dieteren - Maasbracht

 • Plus Schulpen - Maasbracht

 • Faunastore - Maasbracht

 • Rijschool Afrit 44 - Maasbracht

 • Hansen Dranken B.V. - Linne

 • Pex Dakbedekkingen B.V. - Maasbracht

 • Hotel/Restaurant “Op de Vos” - Sittard

 • Grondverzetbedrijf Reuten B.V. - Echt

 • Bakker Bart - Roermond
   

Nieuwe sponsors zijn natuurlijk van harte welkom, evenals spontane giften. Spontane giften kunnen overgemaakt worden naar onze bankrekening:

RABO Bankrek. nr.: NL44RABO0130961582

bottom of page