ACHTERGROND STICHTING

OPRICHTING

Na de goedkeuring door de Gemeenteraad in november 2000 van het voorstel om het dierenparkje voort te zetten met vrijwilligers, werd door het voorlopige bestuur gestart met de voorbereidingen om de vrijwilligers een rechtspositie te geven in de vorm van een Stichting.

In diverse overlegvergaderingen met de Gemeente werden afspraken gemaakt over de overdracht van het beheer van het parkje aan de Stichting. Het parkje blijft op zich in eigendom van de Gemeente. Hiertoe werd een beheersovereenkomst tussen Gemeente en Stichting opgesteld. De veiligheidsaspecten vormden een belangrijk onderdeel van de besprekingen. Een veiligheidsplan werd opgesteld en doorgesproken met Gemeente en Politie, die hier uiteindelijk hun instemming voor gaven.

Op vrijdag 23 maart 2001 waren de statuten van de Stichting gepasseerd bij de Notaris en vond de inschrijving plaats bij de kamer van Koophandel te Roermond. De officiële oprichting van de Stichting was een feit. Na het passeren van de statuten werd ook de beheersovereenkomst bekrachtigd door de Gemeente en Stichting.

Het logo van de stichting is voorzien van een haan. Dit ter nagedachtenis aan de trotse haan en zijn kippen, die zich niet lieten vangen en alleen overbleven in het dierenpark.

OPENING

In de maanden maart en april 2001 werd het dierenparkje door de vrijwilligers in gereedheid gebracht voor het onderbrengen van dieren.

Op zaterdag 23 juni 2001 werd het parkje officieel ge(her)opend onder ruime belangstelling van vrijwilligers, omwonenden en Gemeente vertegenwoordigers. Door het plaatsen van een windhaan op het dak van het dierenverblijf opende voormalig Burgemeester Roep van Maasbracht het parkje.

Met enthousiasme gingen de vrijwilligers verder aan de slag en hebben de dierenverblijven en de bestrating binnen de omheining een grote opknapbeurt gegeven. Ook de Gemeente Maasbracht reageerde enthousiast en heeft de parkranden gefatsoeneerd en de wandelpaden in het park verbeterd. Ook het hekwerk rondom het dierparkje heeft van de Gemeente een grote opknapbeurt gekregen.

 

Het dierparkje staat er nu weer piekfijn bij en is nu een plek geworden waar jong en oud graag vertoeven.

Er is ook aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten rond het park. Hiervoor zijn hiervoor een aantal voorzieningen getroffen, zoals een betere verlichting. Een beter systeem van sociale controle rondom het park vormt een onderdeel van de aanpak.

PROJECTEN

Naast het wegwerken van achterstallig onderhoud hebben de vrijwilligers van de Stichting met behulp van de Gemeente en Sponsorgelden uit het lokale bedrijfsleven en particulieren een aantal leuke verbeteringsprojecten uitgevoerd.

 • De aanleg van een vijver met een afgeschermd broedgebied voor de watervogels. De geiten en schapen kunnen op deze wijze geen eieren kapot trappen en storen de vogels niet tijdens het broeden

 • Uitbreiding en opknappen van het schuilhok. Binnen broeden af en toe vogels zoals de parelhoenders. Ook de geiten en schapen waarderen het hok en liggen graag onder het afdak als de zon fel schijnt of als het regent. 

 • Plaatsing van een zelfgemaakte duiventil. 

 • Plaatsing van een buitenruif, waar altijd wel een dier op zoek is naar voedsel. Ook tijdens regenval is dit een fijn overdekte eethoek.

 • Meer recente projecten zijn:

  • De bouw van een nieuw vrijwilligers verblijf;

  • Een buitenren aan het grote dierenverblijf;

  • Een nieuwe volière voor siervogels;

  • Een bijenstal;

  • Een nieuw cavia onderkomen;

OVER ONS

Stichting Breerdeerkes werd op 23 Maart 2001 opgericht en heeft als doel het beheren en verzorgen van de dieren in het Breerpark te Maasbracht. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het inzetten van vrijwilligers bij de verzorging van dieren, het dagelijkse onderhoud van de opstallen en het houden van toezicht op een veilige leefomgeving van de dieren.

ADRESGEGEVENS

Bezoekadres:

Ankerstraat 1

(Naast Basisschool 't Breerke")

6051 GG Maasbracht

 

Secretariaat:

Tergouwen 21

6051 JE Maasbracht (L)

Nederland

tel: +31 (0) 6-38125141

email: info@breerdeerkes.com

INSCHRIJVING NIEUWSBRIEF
 • Facebook Social Icon
 • Flickr Social Icon

© 2019 by Breerdeerkes. created with Wix.com